Header image  
educatieve projecten in Congo DR  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
welkom

Educatie is van groot belang voor de ontwikkeling van mensen, van maatschappelijke organisaties en bedrijven, onmisbaar voor een goed openbaar bestuur, trouwens voor de samenleving als geheel.

Kunt u zich een voorstelling maken van het bijna onschatbare belang van training en volwasseneneducatie in een land als Congo. Een land dat nog iedere dag worstelt met de politieke en economische erfenis van de periode-Mobutu, en waar elk stapje op weg naar democratie en welvaart gevolgd kan worden door een valpartij. Maar ook een land waar de bevolking gretig is om zichzelf te verbeteren, en ongeduldig om de voorwaarden te scheppen voor blijvende vooruitgang.

Training en opleiding vormen zo’n voorwaarde. In de Oost-Congolese provincie Kivu hebben lokale bestuurders daarom een jaar geleden de stichting Maendeleo opgericht. Maendeleo betekent ‘ontwikkeling’ 'vooruitgang. De stichting gaat cursussen en trainingen verzorgen voor burgers, bestuurders en functionarissen van bijvoorbeeld landbouwcoöperaties. Op wat langere termijn wil Maendeleo een cursuscentrum opzetten dat als brandpunt gaat dienen voor die activiteiten, en voor ontmoetingen en conferenties.

Natuurlijk kan Maendeleo daarbij heel goed hulp gebruiken. In Nederland is daarom een stichting met dezelfde naam opgericht, die de Afrikaanse zusterstichting helpt met advies, menskracht en middelen.

 
 

 

TITLE HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.

TITLE HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.

TITLE HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.